SEN HÁI ĐẦU MÙA
Share

thực tập chánh niệm

Pháp là Thầy, là Tăng thân – Thầy Thủ Tọa Làng Mai Thái Lan – Thích Giác Viên

#pháp thoại  #thực tập chánh niệm